AEX Forecast Model 2.4 wordt geladen
  • 09 dec

    Disclaimer

    A.F.M-2.4  streeft ernaar juist en zorgvuldig te informeren. Desondanks kan A.F.M.-2.4  niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is. A.F.M.-2.4  garandeert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

    U belegt voor eigen rekening en voor eigen risico. De door A.F.M.-2.4  verstrekte voorspelling bevat geen aanbieding of aanbeveling tot de aan- of verkoop van effecten in welke vorm dan ook. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

    Alle door A.F.M.-2.4   verstrekte gegevens, zoals teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van afm-24 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over. De inhoud van voorspellingen mag slechts gebruikt worden voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de ontvanger van deze informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen of (al dan niet tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van A.F.M.-2.4.