AEX Forecast Model 2.4 wordt geladen
 • 09 dec

  Risico's en voorwaarden

  A.F.M-2.4  streeft ernaar juist en zorgvuldig te informeren. Desondanks kan A.F.M.-2.4 niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is. A.F.M.-2.4  Garandeert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

  Alle door A.F.M.-2.4   verstrekte gegevens, zoals teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van afm-24 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over. De inhoud van voorspellingen mag slechts gebruikt worden voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de ontvanger van deze informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen of (al dan niet tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van A.F.M.-2.4 .

  U belegt voor eigen rekening en voor eigen risico. De door A.F.M.-2.4  verstrekte voorspelling bevat geen aanbieding of aanbeveling tot de aan- of verkoop van effecten in welke vorm dan ook. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  A.F.M.-2.4  beperkt zich tot het doen korte termijnvoorspellingen voor de AEX. U ontvangt de nieuwe prognose per mail of per App uiterlijk om 22.30 uur.    

  U betaalt alleen voor de voorspelling als die juist is.  Een voorspelling oftewel prognose is juist als die, uiterlijk binnen twee weken na afgifte, een rendement van 2% oplevert. De openingskoers van de CFD Netherlands 25 bij Saxo, de eerste handelsdag na de prognose, is maatgevend voor de bepaling voor de 2% resultaat. De koers van de CFD is een afgeleide, en wijkt enigszins af van de koers van de AEX.

  Een juiste prognose kost  60,50 Euro. De kosten van de juiste prognose zijn niet afhankelijk van uw rendement. Het theoretisch behaalde rendement van 2% is maatgevend voor het in rekening brengen van de prognose.